Modules

Modules

InControl is een Governance, Risk en Compliance softwarepakket dat u ondersteunt bij de beheersing van uw bedrijfsvoering. Hiermee krijgt u grip op uw bedrijfsrisico’s en kunt u aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving. InControl is uit te breiden met handige extra functionaliteiten om uw GRC-softwarepakket compleet te maken.

Organisatie

In deze module legt u de basis van uw organisatie vast. Denk aan de organisatiestructuur, processen en bedrijfsmiddelen. Ook het verwerkingsregister (AVG) maakt hier onderdeel van uit.

Handige functies

Bedrijfsmiddelen

Definieer de relevante type bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen, voertuigen en IT-apparatuur en voeg de individuele middelen toe. Koppel deze vervolgens aan risico’s, maatregelen en taken.

Handige functies

Eisensets

Leg eisen vanuit wet- en regelgeving, contracten en normen vast. Voorkom dubbele registraties door overlappende eisen met elkaar te verbinden. Koppel hieraan vervolgens uw maatregelen zodat u inzicht heeft in de mate van compliance.

Handige functies

Strategie

Bepaal en registreer de externe en interne issues, de verwachtingen en eisen van belanghebbenden alsook uw bedrijfsdoelstellingen.

Handige functies

Risico's

Identificeer en beoordeel relevante risico’s volgens de methodiek van ISO 31000. Beheers deze risico’s door hieraan nieuwe of bestaande maatregelen te koppelen. Groepeer de risico’s eenvoudig middels een tag zoals ‘informatiebeveiliging’ of ‘privacy’.

Handige functies

Maatregelen

Beheer de maatregelen die voortkomen uit diverse bronnen zoals doelstellingen, eisen en risico’s. Beleg de verantwoordelijkheden en breng ze tot uitvoering door het koppelen van taken.

Handige functies

Taken

Beheer taken en bewaak de uitvoering ervan door de voortgang en deadlines te monitoren. Taken kunnen ingesteld worden als eenmalig of terugkerend.

Handige functies

Incidenten

Registreer, onderzoek en leer van incidenten en voorkom herhaling door maatregelen uit te zetten. Dit kunnen gebeurtenissen zijn die te maken hebben met informatiebeveiliging, privacy (datalekken) en andere thema’s die relevant zijn voor uw organisatie.

Handige functies

Audits

Stel auditplannen op en plan deze in met auditees. Maak audits onderdeel van een auditprogramma. Registreer en bewaak de afhandeling van afwijkingen (nonconformity).

Handige functies

Direct zelf beginnen?